TWOSET VIOLIN

WORLD TOUR

KUALA LUMPUR TICKETS SOLD OUT!

ASIA 2024

with Sophie Druml

Kuala Lumpur

June 24

Petronas Philharmonic Hall - Dewan Filharmonik PETRONAS

June 24

Petronas Philharmonic Hall - Dewan Filharmonik PETRONAS

MORE CITIES BELOW

Asia
Bangkok
Chengdu
Chongqing
Hangzhou
Hanoi
Ho Chi Minh City
Jakarta
Kuala Lumpur
June 24

Petronas Philharmonic Hall - Dewan Filharmonik PETRONAS

June 24

Petronas Philharmonic Hall - Dewan Filharmonik PETRONAS

Manila
Seoul
Shenzhen
Taichung
Taipei
Tokyo
Wuhan

DON'T SEE YOUR LOCATION?